Prepod

Sesiuni de training la USV

12 noiembrie 2020

Activitatea 3.4 Pregătirea personalului și a studenților în aplicarea măsurătorilor de sănătate și feedback

În datele de 04.11.2020, în corp B, sala B101 și 07.11.2020, sala PB 201 din cadrul Universității “Ștefan cel Mare”, Suceava au avut loc 2 sesiuni de training în cadrul proiectului Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD), nr. ENI CBC 2SOFT/4.1/56, Activitatea 3.4 Pregătirea personalului și a studenților în aplicarea măsurătorilor de sănătate și feedback.

Sesiunile de informare a avut loc on-site pentru participanții din Suceava, România și on-line pentru participanții din Ucraina.

La sesiunea de informare din data de 04.11.2020 au participat un număr de 35 studenți (de la programul de studii Nutriție și Dietetică) și membri ai personalului din cadrul DSDU Suceava,  67 studenți și membri ai personalului din Ucraina, precum și 8 membri din echipa de implementare a proiectului (4 din România și 4 din Ucraina).

La sesiunea de informare din data de 07.11.2020 au participat un număr de 25 studenți din cadrul DSDU Suceava (de la programele de studii Nutriție și Dietetică și Balneofiziokinetoterapie și recuperare).

Toți angajații și studenții care au participat la seminarul din cadrul acestei activități au fost instruiți cum să folosească echipamentele proiectului, cum să colecteze toate datele, cum să interpreteze datele într-un mod semnificativ, cum să compileze un raport integrat și cum să comunice rezultatele și măsurile preventive într-o manieră exactă, credibilă și ușor de înțeles.

Download

Last modified: 12 noiembrie 2020

Comments are closed.