Prepod

Descriere

Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13,  derulează începând cu data de 16.06.2020  proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. 2SOFT/4.1 /56.
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, iar partenerul din cadrul proiectului este Universitatea Națională Precarpatică “Vasyl Stefanyk”, din Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Bugetul total al proiectului este de 329,200 euro, din care 296,280 euro (90%) contribuția Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014 – 2020 și 32, 920 euro (10%) contribuția celor 2 parteneri, Universitatea “Ștefan del Mare”, Suceava și Universitatea Națională Precarpatică “Vasyl Stefanyk”, Ivano-Frankivsk.

Obiectivul principal al proiectului constă în creașterea gradului de conștientizare al personalului public și medical cu privire la factorii de risc asociați cu excesul de greutate, obezitate și diabet prin screeningul la fața locului, consiliere și educație nutrițională și feedback personalizat asupra sănătății.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

    · consilierea persoanelor pentru determinarea riscurilor de supraponderabilitate, obezitate sau diabet.

    · evaluarea practicilor medicale actuale ale medicilor de familie și instruirea acestora în adoptarea unor abordări în ceea ce privește nutriția pacienților obezi și diabetici     · intensificarea cooperării transfrontaliere dintre specialiști din domeniul sănătății din Romania și Ucraina, cu scopul de i) a analiza situația actuală în ceea ce privește rata de obezitate și diabetul de tip 2;  ii) de a identifica soluții comune pentru prevenirea și diminuarea acestor boli și iii) de a implica cadrele didactice, medicale și studenții în schimburi de experiență, instruiri și activități de cercetare legate de activitatile propuse.

Comments are closed.