Prepod

Comunicat de presa PrePOD

7 septembrie 2020

Suceava, noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13, derulează începând cu data de 16.06.2020 proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. ENI CBC 2SOFT/4.1/56. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, prioritatea „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate”.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, iar partenerul din cadrul proiectului este Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk”, din Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Bugetul total al proiectului este de 329.200 euro/1.583.452 lei, din care 296.280 euro/1.425.106,80 lei (90%) contribuția Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014 – 2020 și 32.920 euro/158.345,20 lei (10%) contribuția celor 2 parteneri, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava și Universitatea Națională Precarpatică „Vasyl Stefanyk”, Ivano-Frankivsk.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare al personalului public și medical cu privire la factorii de risc asociați cu excesul de greutate, obezitate și diabet prin screeningul la fața locului, consiliere și educație nutrițională și feedback personalizat asupra sănătății.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

    · consilierea persoanelor pentru determinarea riscurilor de supraponderabilitate, obezitate sau diabet.

    · evaluarea practicilor medicale actuale ale medicilor de familie și instruirea acestora în adoptarea unor abordări în ceea ce privește nutriția pacienților obezi și diabetici

    · intensificarea cooperării transfrontaliere dintre specialiști din domeniul sănătății din Romania și Ucraina, cu scopul de: i) a analiza situația actuală în ceea ce privește rata de obezitate și diabetul de tip 2; ii) de a identifica soluții comune pentru prevenirea și diminuarea acestor boli și iii) de a implica cadrele didactice, medicale și studenții în schimburi de experiență, instruiri și activități de cercetare legate de activitățile propuse.

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ

Funcție: Manager proiect

E-mail: mcovasa@gmail.com

Adresă: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Str. Universității nr. 13, 720229 Suceava, România

Last modified: 12 noiembrie 2020

Comments are closed.